IMF说中国经济外部再平衡取得进展

国际货币基金组织(IMF)17日表示,2018年中国外部头寸基本符合中期经济基本面,中国经济外部再平衡继续取得进展。

微视频:文明之约
“一带一路”的味道

联系电话: 010-88050647纠错邮箱: jiucuo_world@news.cn
010020030610000000000000011200000000000000